Over ons

ASPB, de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, is de landelijke organisatie van schoorsteenveegbedrijven. De ASPB is de meest betrouwbare bron indien u op zoek bent naar een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf. Elk ASPB-lid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkt met deugdelijk materiaal en heeft toelatingsexamen afgelegd of is in het bezit van het diploma Gezel-schoorsteenveger. Hij levert na afloop van de werkzaamheden een duidelijke bon of kwitantie met daarop naam, adres, telefoon en inschrijvingsnummer bij de KvK. Een door de ASPB erkende schoorsteenveger stelt zich bovendien aansprakelijk voor eventuele fouten en onderwerpt zich aan de klachtenregeling die de Bond in het leven heeft geroepen. Ook de brandweer doet op zijn website de aanbeveling een bedrijf in te schakelen dat aangesloten is bij de ASPB.

Vegen is belangrijk!! In Europese landen als Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen is een jaarlijkse veegbeurt van de schoorsteen verplicht. In Nederland wordt het jaarlijks vegen van de schoorsteen slechts aangeraden. De vraag is of dit ook niet verplicht zou moeten worden gesteld. Er zijn ongeveer 2000 kleine en grote schoorsteenbranden per jaar. Onjuiste constructie van de schoorsteen, onjuiste diameter van het rookkanaal ten opzichte van het type openhaard of kachel, verkeerde brandstof en foute stooktechnieken zijn enkele oorzaken van schoorsteenbrand. Dodelijke ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, meestal het gevolg van verstopping van het rookkanaal, komen helaas nog steeds voor. De oorzaken voor dergelijke ongelukken kunnen in veel gevallen door een vakbekwaam schoorsteenveger bijtijds worden opgespoord. Dat dat er te vaak niet van komt heeft onder andere te maken met het ontbreken van wettelijke richtlijnen voor het reinigen van rook- en ventilatiekanalen.

Als ASPB bedrijf staan wij dan ook garant voor veiligheid, kwaliteit en vakmanschap.